Utveckling

Utveckling

Vare sig dina behov är stora eller små kan vi adressera dessa på ett detaljerat och precist sätt så att dina samtliga behov och affärskrav uppfylls. Med en omfattande erfarenhet inom systemutveckling och integration är Infozone ett bolag i framkant vid utveckling av skräddarsydda lösningar.

Infozone arbetar med såväl små som storskaliga lösningar inom flera olika typer av branscher. Våra medarbetare inom systemutvecklingsgruppen består av erfarna tekniska projektledare, arkitekter och systemutvecklare med bred kompetens inom moderna utvecklingsverktyg, databaser samt integration som dagens systemutveckling kräver.

Vid utveckling av skräddarsydda system är det väsentligt att inneha en aktiv dialog med slutanvändarna och verksamhetsexperterna, så att vi blir införstådda i just er vardag och behov. Vi tillämpar därför alltid en agil metodik med ett tydligt fokus på er som mottagare av systemet. Vår bas i Microsofts .Net-plattform samt våra partnerskap med just Microsoft och JetBrains ger oss en väldigt bra verktygslåda för att nå en mycket hög kvalité på vår utveckling.

[dt_gap height=”20″][dt_fancy_title title=”Fler tjänster” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” separator_style=”dotted” el_width=”100″ title_bg=”disabled” separator_color=”default” custom_title_color=”#00707f”][dt_gap height=”30″]

Portaler

Dokumenthantering, digitala samarbetsytor eller kanske ett CMS-system för att sköta all webbpublicering, är något som många använder idag i sitt dagliga arbete…Läs mer »

Mobilitet

Världen idag är betydligt mer mobil än vad den var för 10 år sedan. Introduktionen av smartphones och surfplattor har drastiskt förändrat våra förväntningar…Läs mer »