Strategi

Strategi

Vi hjälper våra kunder med rådgivning och planering kring hur man får ut så mycket som möjligt av sina satsningar på Business Intelligence (BI). Vi går konkret igenom vad och hur man bör göra, samt för- och nackdelar med olika alternativ. Det här är ett område där vår vidsträckta erfarenhet av BI och QlikView kommer väl till pass.

Utöver detta har vi även utvecklat Värdekurvan ™, en metodik vilken ger oss de verktyg som möjliggör en optimal dialog med våra kunder samt säkerställer att de får ut största möjliga affärsnytta av sin BI.  Vidare vägleder vi våra kunder i att bli mer självständiga samt bättre kravställare/beställare av BI-tjänster. Detta omfattar olika typer av workshops med fokus på best practice samt konkret rådgivning.

[dt_gap height=”20″][dt_fancy_title title=”Fler tjänster” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”custom” separator_style=”dotted” el_width=”100″ title_bg=”disabled” separator_color=”default” custom_title_color=”#00707f”][dt_gap height=”30″]

Implementation

Med fokus på effektiv utveckling och levererar vi BI-lösningar med stor affärsnytta samt erbjuder de tjänster som krävs för att säkerställa ett lyckat resultat…Läs mer »

Förvaltning

Vi hjälper våra kunder att förvalta deras BI-plattform, jobbar med att fånga upp nya behov, samt hur dessa sedan hanteras genom utvecklingsprocessen…Läs mer »