ulf_rundqvist

Ulf Rundqvist – Konsult

Med sin fleråriga arbetserfarenhet till grund har besitter Ulf stor sakkunskap och de rätta redskapen för att nå ett ypperligt och hållbart resultat i sitt arbete. Han har varit anställd på Infozone sedan 2007 och har gått från att vara systemutvecklare till att arbeta i utvecklingsprojekt i roller nära verksamheten, samt att ta större ansvar för helhetsleveransen.

Ulf har god affärsförståelse kopplad mot IT samt mångårig erfarenhet av webbportaler vad gäller arkitektur och utveckling. Han har bland annat infört intranät/samarbetsplattformar på två stora svenska myndigheter, där han haft ledande roller inom både arkitektur och utveckling. Ulf är kompetent, strukturerad och mycket engagerad i projekten.