tommy_rydel

Tommy Rydel – Konsult

Med många års branscherfarenhet, samt utbildning med inom systemutveckling, ERP, datamodellering och Business Intelligence, besitter Tommy en bred kompetens på sitt område. Han har arbetat inom en rad olika branscher där han varit ansvarig för samtliga faser av QlikView-projekt, vilket även ger honom bra förståelse för kundens behov gällande BI.

Tommys specialområden är QlikView design, presales och kravhantering. Han arbetar med kundens behov i fokus, samtidigt som han tar fram lösningar som är både tydliga och enkla att använda.