case_large_gaming

Kund:
Ett stort spelbolag

Att använda Microsoft Lync

Inledning

Ett av de större spelbolagen i Europa hade ett behov av att både sänka sina kostnader för resor, samt även att skapa en plattform för ett närmare samarbete mellan anställda på sina olika kontor. Företaget har idag ca nio officiella kontor i världen, bland annat på Malta, i Sverige, China, Ukraina och Peru för att nämna några. Utveckling sker dagligen i projekten vilket innebär att alla kontor har behov av daglig kontakt. Innan förändringen kommunicerade man genom resor, Skype och vanlig telefoni.

Behov

Enklare kommunikation och minskade kostnader. Resor skall minimeras men ändå inte inkräkta på antalet möten. Projektmöten skall i största möjliga mån ske via videokonferens. Användare efterfrågade även enkla sätt för att arbeta tillsammans via delade skrivbord eller applikationer i realtid.

Lösning

Infozone implementerade en central kommunikationslösning för samtliga kontor baserat på Lync Server 2013. Alla användare globalt erhöll en Lync-klient installerad på PC eller MAC.

Fördelen med centraliseringen av kommunikationslösningen är att företaget får kontroll på all information. Åtkomst till lösningen sker via det vanliga kontot och inte som i fallet med Skype, egna privata skapade konton.

I den centrala lösningen används även en gemensam sökbar adressbok. Användare kan söka efter kontakter i andra länder för att starta samtal.

På tre av kontoren hade man investerat i en videolösning från Cisco Tandberg. Denna kopplades ihop med Lync och de kan nu användas ihop vid videokonferenser, vilket gör att tidigare investering kunde nyttjas.

Lync-klienten som är det gränssnitt användaren ser, är ett verktyg för all kommunikation så som chat, närvarostatus, webbkonferens samt röst- och videosamtal. Enkelt och intuitivt för användaren. Lync är även tätt integrerat med Microsoft Outlook och dess kalenderfunktion. Via sin Outlook-klient kan användarna exempelvis skapa webkonferenser och skicka inbjudan både internt och externt, vilket är ett krav då de arbetar mycket med externa parter över hela världen.

Kopplingen till det publika telefonnätet, en så kallad Enterprise Voice ger företaget inte bara möjligheten att ringa direkt från Lync-klienten utan även möjligheten att alltid ringa till lägsta pris (lokala samtal) i varje land där man finns representerad.  Samtal mellan Lync-klienter blir dessutom helt gratis. Tack vare Lync kan man ringa in och delta i mötet, precis som vid en vanlig telefonkonferens.

Varför Lync?

Genom att använda Microsoft Lync erhöll man en enkel lösning för att kommunicera nationellt och internationellt. Microsoft Lync gör inte bara kundens arbete mer effektivt, utan medför även stora kostnadsbesparingar jämfört med andra system.

Sedan kunden implementerade Microsoft Lync upplever man en stor förändring i hur organisationen kommunicerar, men raka motsatsen mot vad man kan tro så har inte fokus på tekniken ökat, utan snarare minskat. Microsoft Lync med sitt intuitiva gränssnitt öppnar möjligheten för ett bättre och effektivare arbetssätt.

Microsoft Lync ger en helt ny dimension och flexibilitet i det dagliga arbetet.

Konkreta effekter för kunden

  • Kraftigt sänkta resekostnader
  • Kraftigt minskade telefonkostnader
  • Tätare kontakter mellan personal med hjälp av videosamtal
  • Effektivare samarbete i projekten