case Siemens

Kund:
Siemens Security Products

Uppgift:
Business Intelligence

John Thacker är Quality & Support Services Manager på Siemens Security Products med huvudkontoret i Solna. Denna enhet inom Siemens är känd för sina innovativa säkerhetslösningar inom områdena passerkontroll, integrerade säkerhetssystem, videoövervakning och inbrottslarm, i detta ingår både hård- och mjukvara.

Som ansvarig för kvalitet och supporttjänster har John tillsammans med sitt team till uppgift att effektivisera affärssystemen och rapporteringen. Att hitta lösningar som gör att affärssystemets innehåll blir lättillgängligt och mycket mer användbart. John bestämde sig för en QlikViewlösning eftersom det blev så knepigt och tog så lång tid att få ut försäljnings- siffror ur affärsystemet.

Det första steget i QlikViewlösningen var en applikation för analys av försäljningen. Totalt handlar det om 2300 olika produkter fördelade på produktområdena passersystem, integrerade säkerhetssystem och videoövervakning.

Det andra steget i QlikViewlösningen var en så kallad ”logistikcockpit”, en applikation som ger en total överblick över logistiksituationen. Den visar lagerläget, prognoser över förväntad försäljning. En viktig del av detta är det tidigt går att se vilka produkter som ligger utanför det förväntade, t. ex. onormalt högt/lågt lagersaldo.

Tidigare fick vi arbeta i komplexa Excelark när vi en gång i månaden fick siffrorna ur affärssystemet. Idag levereras alla siffror i realtid.

“De stora vinsterna består i att vi fick en mycket högre visibilitet på informationen. I stället för att leta igenom Excelark efter avvikelser en månad i efterskott kan vi i realtid se avvikelser och varningssignaler. Vi kan se det på produktnivå, geografisk nivå, kundnivå och vi kan följa hur marginalerna utvecklas. Det ger oss möjlighet att agera mycket snabbare och bättre.”

“Samarbetet med Infozone har fungerat fantastiskt. De är lätta att samarbeta med även för oss som är en stor och komplex organisation med en mängd olika krav på formalia och system. Men Infozone var oerhört flexibla och löste svårigheterna vartefter de dök upp. De såg snabbt vad vi behövde och försåg oss sedan med argument och lösningar.”

“Nu har vi snabb åtkomst till sifferfakta som vi kan vända och vrida på för att få fram den affärskritiska informationen. Sedan kan vi presentera den på ett pedagogiskt sätt så att det viktiga i informationen lätt blir tillgängligt. Och allt sker i realtid. En extra bonus till detta är att vi kan minska antalet dyra licenser till affärssystemet eftersom QlikView löser många medarbetares behov till avsevärt lägre kostnader.”

“Alla våra bolag i olika länder gör det ganska knepigt att hålla ihop all information och få en klar bild av verksamhetens utveckling. Det gäller att snabbt få fram koncernförsäljningsstatistiken och koncernmarginalerna så att vi ser vad vi tjänar. Detta ligger i sin tur till grund för analyser av hur det går för de olika produkterna på de olika marknaderna, berättar Kerstin Solbu, Group Business Controller på Hultafors. För att ta fram rätt information och presentera den på ett bra sätt använder Hultafors Group ett business intelligenceverktyg från QlikView som Infozone Intelligence utvecklat.”

“Den stora utmaningen är förstås att analysera och sedan presentera informationen på ett sådant sätt att de viktigaste detaljerna går snabbt att uppfatta. Det handlar om att hitta viktiga avvikelser och intressanta trender som bör uppmärksammas och där vi kanske måste agera åt ena eller andra hållet.  – Idag kan de som behöver siffror hämta dem själva via verktyget. Givetvis med olika behörigheter när det gäller vad de kan se. Idag har vi omkring 45 användare men antalet stiger hela tiden i och med att nya nivåer får tillgång till verktyget.”

Hultafors har nu en så kallad dashboard till sin hjälp. En skärmbild som visar en bild av hur det står till med företaget med tydliga markörer för avvikelser. Från denna går det att med några klick ta sig ned till artikelnivå för att titta närmare på det som avviker.

“Verktyget har givit oss nya möjligheter att minimera antalet felaktiga slutsatser men också möjlighet att se vad olika situationer skulle kunna ge för resultat. Det är ju väldigt mycket information som ligger till grund för de olika analyserna som det skulle vara omöjligt att få en bild av utan detta verktyg.”

Reaktionerna har överlag varit mycket positiva, främst för att verktyget är snabbt och bra. Folk tar verkligen till sig detta system och försöker få ut vad de kan av det, troligen för att det är så lättarbetat och för att det går att få ut så mycket användbar information ur det.

“Samarbetet med Infozone har under hela resan fungerat mycket bra. Det viktigaste har varit att de förstått situationen och kunnat ta fram lösningar som givit oss precis den information vi eftersökt, ibland presenterad på ett sätt som vi själva inte visste att vi behövde förrän de tog fram det åt oss. På Infozone finns en djup erfarenhet som resulterar i information som gör oss effektiva, en bra kombination.”