shima_auzins

Shima Auzins – Konsult

Med över tio års erfarenhet från QlikTech i USA och Holland besitter Shima en omfattande områdeskännedom.  Hon är en internationellt erkänd expert inom Business Intelligence och Dashboard Design bland både QlikView’s kunder och partners. Hon har stort kunnande i verktygen och har vid många tillfällen delat med sig av best practices genom seminarier, webinarier och bloggar.

Shima fokuserar på hur användare enklare kan få ut användbar information från data genom användargränssnittet. Via hennes femsekundsregel och hennes designworkshops behöver kunder och användare inte längre drunkna i en sjö av information.