Robin Ljunglöf

Robin Ljunglöf – Konsult

Robin är en kompetent och driven systemutvecklare med fokus på .NET och webbutveckling. Han har en kandidatexamen inom informatik i botten, samt en mastersexamen inom hälsoinformatik.

Robin är vass på problemlösning och strävar alltid efter att leverera förvaltningsbara lösningar med god verksamhetsnytta. Han arbetar gärna i team där man kan utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Vidare känner han sig bekväm inom hela spannet av systemutveckling med allt från utveckling av användarvänliga och välstrukturerade klienter, isolerad och vältestad affärslogik, till systemintegration och utformning av skalbara systemlösningar.