phil_bishop

Phil Bishop – Konsult

Phil är en globalt erkänd BI-konsult och rådgivare, både på grund av hans kunskaper om QlikView samt för sin affärskompetens och sitt skarpa sinne. 1996 var han den första anställda QlikViewkonsulten för Qliktech i USA.  Han har arbetat inom Business Intelligence-området sedan dess och är nu världen mest erfarna QlikViewkonsulter. Phil är idag ansvarig VD för Infozone Intelligence i USA.

För Phil har arbetet aldrig handlat enbart om teknik, det har framför allt handlat om människor – att behandla kunder med respekt, vara lyhörd och uppriktig.