mattias_bylund

Mattias Bylund – Teamleader Utveckling

Mattias är en mycket skicklig och även uppskattad utvecklingsledare. Tidigare arbetade han inom system- och webbutveckling och har därutöver en teknologie magisterexamen i botten.

Vidare har Mattias verkat inom en rad olika funktioner, roller och branscher.  Han har varit aktiv i olika typer av utvecklingsprojekt, allt från storskaliga lösningar där mjukvaruarkitektur och förvaltningsbarhet har haft ett betydande fokus, till mindre applikationer som syftat till att täcka ett mindre behov.

Det som kännetecknar Mattias lösningar är god struktur, stabilitet och användarvänlighet.Med sin noggrannhet lämnar han ingenting åt slumpen och han ser sig aldrig som fullärd utan utvecklas ständigt i sin yrkesroll.