Frej Sojé Berggren

Frej Sojé Berggren – Konsult

Med sin långa branscherfarenhet samt en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi i botten, besitter Frej bred kompetens på sitt område. Han har erfarenhet från uppdrag både i och utanför Sverige bland en ett flertal industrier samt andra branscher. Kunskaperna innefattar allt från förvaltning och drift till datamodulering samt framtagning av BI för både små och stora bolag.

Frej har sakkunskap inom bland annat QlikView, SQL och affärsförståelse. Han betonar att QlikView är ett utmärkt BI-verktyg då det är perfekt att för att visualisera data som är intressant och skapar affärsnytta, samtidigt som användarna själva har stor frihet att utforska data.