fredrik_ehnö

Fredrik Ehnö – VD Infozone Intelligence

Med sina 15 års arbetserfarenhet, av Business Intelligence (BI) och QlikView, besitter Fredrik en enanstående spetskompetens inom sitt område. Under sin tid på QlikTech arbetade han både i USA, Sverige och Holland. Han har verkat inom en rad olika funktioner och industrier samt alla olika faser för implementation och förvaltning av BI inom både små och stora verksamheter.

Fredrik är erkänt skicklig inom BI, där han har täckande kunskaper samt alltid håller fokus på kunden och användarna.  Han har sakkunskap i hur BI ska leverera affärsnytta och hjälpa verksamheter att bli bättre, samt att BI ska de vara lätta att använda och förstå, så att verksamheterna kan dra nytta av de insikter som kan BI ge.

Någonting som Fredrik värdesätter högt är aktuell kunskap. Han är omvärldsengagerad, lär sig ständigt nya saker och intresserar sig för att hitta nya vinklingar på gamla problem.