case-bonnier

Kund:
Bonnier Tidskrifter

Uppgift:
Systemtveckling

Bakgrund

Bonnier Tidskrifter är ett tidskriftsförlag som på senare år har vuxit och numera innefattar flera olika verksamheter. Verksamheten har huvudkontor i Stockholm och ca 400 medarbetare. Bonnier har ett flertal sajter såsom Mama, Teknikens värld etc. Samtliga av dessa sajter har annonsplatser som säljs. Annonssäljarna upplevde vissa problem med att snabbt kunna se hur mycket annonsutrymme som de kunde sälja per sajt och tidsperiod. Detta medförde risk för både under- och översäljning.

Lösning

För att underlätta annonsförsäljningen för Bonniers olika webbplatser har Infozone byggt ett webbaserat system som synliggör hur mycket säljbar exponering som finns att tillgå för respektive sajt under en viss tidsperiod. Detta räknas av vartefter försäljning sker. Det gör även att man lättare kan budgetera försäljningen samt snabbare kunna ge kunder svar på om, när och hur mycket de kan synas på en viss sajt. Vidare har det medfört en optimering av Bonniers försäljning och således bidragit med ökade intäkter och ökade marginaler.