case-axfood

Kund: Tibnor

Vi har designat och installerat en ny XenApp 6.5 miljö med App-V för applikationsleverans hos kunden med 1300 Citrixanvändare. Inledningsvis gjorde vi en AD-genomlysning för att säkerställa att miljön var mottaglig och vi använde oss av Citrixkomponenterna XenApp, PVS, EdgeSight, XenServer och UPM. Vi byggde infrastrukturen i två datahallar för att uppnå redundans och Disaster Recovery. Vi ansvarade även för införandet av nio stycken nya Citrix NetScaler VPX för lastbalansering och extern åtkomst då befintliga Cisco ACE avvecklades.

Axfood hade sedan tidigare en XenApp 5.0-miljö baserad på Windows 2003, med blandat 32- och 64-bitars servrar. Då supporten av nuvarande version upphörde den 30 september 2012 behövdes en ny XenApp-miljö tas fram. Att sätta upp den nya miljön parallellt med den gamla gjorde att användare och applikationer kunde migreras till nya miljön utan driftavbrott. Den inkapslade XenApp-miljön för IFS påverkades ej av detta uppdrag, utan fortsätter att existera tillsammans med den nya miljön.

Den nya miljön bygger på virtualisering och är designad för att vara redundant och flexibel. Den nya miljön baseras på Windows 2008 R2 64-bitars servrar och XenApp 6.5. Infozone agerar strategisk partner hos Axfood och tittar nu på möjligheter att implementera en ny PKI-infrastruktur. För offshoreresurser har vi designat en ny XenDesktop-miljö.