Några av våra lösningar

Inventering, paketering och distribution av applikationer

Många organisationer har inte hundraprocentig koll på alla applikationer som figurerar i verksamheten. Därför genomförs en effektiv uppsamlings- och dokumentationsprocess som bland annat kontrollerar om det finns flera applikationer som gör samma sak. Vår process för applikationshantering gör det lättare att inventera antalet […]