Några av våra BI-tjänster

Med vår spetskompetens inom BI och QlikView kan vi levererar BI-tjänster med mycket hög kvalitet. Och när vi säger kvalitet menar vi affärsnytta.

Strategi

Vi använder vår spetskompetens inom BI och QlikView då vi bistår våra kunder med rådgivning och planering för att de ska kunna optimera sina BI-satsningar…Läs mer »

Implementation

Med fokus på effektiv utveckling och levererar vi BI-lösningar med stor affärsnytta samt erbjuder de tjänster som krävs för att säkerställa ett lyckat resultat…Läs mer »

Förvaltning

Vi hjälper våra kunder att förvalta deras BI-plattform, jobbar med att fånga upp nya behov, samt hur dessa sedan hanteras genom utvecklingsprocessen…Läs mer »
Några av våra lösningar

Business Intelligence för SAP

SAP’s olika affärssystem är världsledande med hundratusentals kunder över hela världen. Ibland kan det dock finnas svårigheter att få ut och analysera all den värdefulla information som finns i deras system. Infozone har bred kunskap och erfarenhet av hur man på ett effektivt sätt får ut och strukturerar information från SAP […]

Lönsamhetsstyrning

Att ha koll på sin lönsamhet och prissättning är bland de viktigaste faktorerna för ett företags framgång. Dels är det av vikt att säkerställa att man tar ut rätt pris för sina varor och tjänster, samt att man belyser de dolda kostnader som företag ofta dras med. Exempelvis fria leveranser, volymrabatter, långa kredittider etc […]

Human Resources

Organisationer utvecklas ständigt och med förändringarna påverkas även faktorer såsom människor, vilka både är en organisations största tillgång och samtidigt ofta den största kostnaden. Personal börjar sin anställning, slutar av olika anledningar, byter roll eller flyttar inom organisationen […]