Några av våra BI-lösningar

Infozone är experter på BI. Vi levererar värdeskapande BI-lösningar med fokus på affärsnytta. Inköp, logistik, ekonomi – allt kan bli bättre. Speciellt med oss som BI-partner.

Business Intelligence för SAP

SAP’s olika affärssystem är världsledande med hundratusentals kunder över hela världen. Ibland kan det dock finnas svårigheter att få ut och analysera all den värdefulla information som finns i deras system. Infozone har bred kunskap och erfarenhet av hur man på ett effektivt sätt får ut och strukturerar information från SAP […]

Lönsamhetsstyrning

Att ha koll på sin lönsamhet och prissättning är bland de viktigaste faktorerna för ett företags framgång. Dels är det av vikt att säkerställa att man tar ut rätt pris för sina varor och tjänster, samt att man belyser de dolda kostnader som företag ofta dras med. Exempelvis fria leveranser, volymrabatter, långa kredittider etc […]

Human Resources

Organisationer utvecklas ständigt och med förändringarna påverkas även faktorer såsom människor, vilka både är en organisations största tillgång och samtidigt ofta den största kostnaden. Personal börjar sin anställning, slutar av olika anledningar, byter roll eller flyttar inom organisationen […]

Finansiell uppföljning

Att ha bra koll på sin huvudbok och göra en korrekt finansiell uppföljning är A och O inom ekonomi. Det är viktigt att säkerställa att man har bra översikt av resultat- och balansräkningen från kontogruppsnivå och ner till transaktionsnivå. Man vill även kunna följa upp kassaflödet samt se vilka öppna fakturor som är viktiga för att få en bra ekonomisk översikt […]

Säljstöd

Det är av stor vikt för ett företag att ha en bra styrning samt effektivitet i säljarbetet, för att resurserna ska kunna läggas på det som ger störst effekt, bättre kundrelationer och genererar ökad försäljning. Vidare är det viktigt att säljresurserna används på rätt sätt. Man måste dessutom kunna se inom vilka områden som säljarbetet går bra respektive släpar efter […]

Lagerstyrning

Att ha koll på lagret och det kapital som binds där är av flera skäl högprioriterat för många företag. Dels är det viktigt att säkerställa en verksamhet har rätt varor i lager för att möta efterfrågan från sina kunder. Vidare vill man inte dra på sig för stora kostnader genom att ha för mycket varor i lagret samt riskera att varor och produkter blir dåliga […]