januari 2017

Anmälan till Lunch and LearnMinimera mängden av enkla supporttransaktioner och skapa automatiserade processer som frigör tid och ökar servicegraden.Kom och se en demo och lyssna till hur man kan göra för att få din vardag enklare och mer effektiv för både verksamhet och IT....